All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
[tis. 18 jan 2022] Underhållsarbete nätverk / [Tue. January 18th 2022] Network maintenance

Ett systemunderhåll för nätverket är planerat 18 jan 2022.

Följande system påverkas:

  • Alla tjänster

Vi kommer att genomföra underhållsarbete på våra anslutningar mot Internet för att förbättre konektiviteten till vårt nätverk. Vi förväntar oss ingen påverkan på tjänster under perioden.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2022-01-18 21:00
Avslut (senast): 2022-01-18 23:00


We will be performing a system maintenance on 2022-01-18 20:00:00 UTC.

The following services may be affected:

  • All services

We will perform network maintainance on our connections to the Internet to improve conectivity to our network. We expect no disruption to our services.

Maintenance details:
Earliest start: 2022-01-18 20:00:00 UTC
Latest finish: 2022-01-18 22:00:00 UTC

Underhåll / Maintenance Oderland App Suite

Ett systemunderhåll av Oderland App Suite är planerat den 25:e januari med start kl. 22:00.

Under tiden för underhållet kommer Oderland App Suite (https://ox.oderland.com) vara otillgängligt. Underhållet påverkar inte tillgänglighet för e-post via IMAP eller t.ex. Roundcube-webbmailen. För mer information om hur du når din e-post via Roundcube, se vår guide Hur loggar jag in på webbmailen?.

Start (tidigast): 2022-01-25 22:00 (CET) Avslut (senast): 2022-01-26 06:00 (CET)


We will be performing a system maintenance, affecting Oderland App Suite, on January 25th starting at 22:00 CET.

During the maintenance Oderland App Suite (https://ox.oderland.com) will be unreachable. However, your email will still be accessible through IMAP and our Roundcube webmail. For further information on how to access your mail via Roundcube, please see our guide How do I login to my webmail?.

Earliest start: 2022-01-25 22:00 (CET) Latest finish: 2022-01-26 06:00 (CET)

Past Incidents

2022-01-18

No incidents reported

2022-01-17

No incidents reported

2022-01-16

No incidents reported

2022-01-15

No incidents reported

2022-01-14

No incidents reported

2022-01-13

No incidents reported

2022-01-12

No incidents reported