All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
[mån. 1 november 2021] Underhållsarbete nätverk / [Mon. November 17th 2021] Network maintenance

Ett systemunderhåll för nätverket är planerat 1 november 2021.

Följande system påverkas:

  • Delade system
  • Webbhotell
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (Gör det själv)

Vi kommer att genomföra underhållsarbete på nätverket. Vi förväntar oss minimal påverkan på tjänster under perioden.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2021-11-01 04:00
Avslut (senast): 2021-11-01 06:30


We will be performing a system maintenance on 2021-11-01 03:00:00 UTC.

The following services may be affected:

  • Shared systems
  • Webhosting
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (DIY)

We will perform network maintainance. We expect minimal disruption to our services.

Maintenance details:
Earliest start: 2021-11-01 03:00:00 UTC
Latest finish: 2021-11-01 05:30:00 UTC

Past Incidents

2021-09-03

No incidents reported

2021-09-02

No incidents reported

2021-09-01

Omstart naga.oderland.com, scheduled 1 month ago

Uppdatering av servern kräver omstart.

2021-08-31

naga.oderland.com MySQL låst på naga.oderland.com

MySQL svarar inte på naga. Felsökning pågår. [ 2021-08-31 01:46 ] MySQL omstartad. En kontroll av alla databaser genomförs. [ 2021-08-31 01:58 ] Allt verkar fungera korrekt.

2021-08-30

No incidents reported

2021-08-29

No incidents reported

2021-08-28

Managed Servers Fysisk server nere

En fysisk server med flera Managed Server-instanser kraschade men håller på att startas om. Mer information följer. [ 2021-08-28 23:17 ] De flesta servrar startade utan problem. Reparation av kraschade databaser pågår på ett fåtal. [ 2021-08-29 00:05 ] Alla påverkade servrar är nu igång igen.