All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
[mån. 1 november 2021] Underhållsarbete nätverk / [Mon. November 17th 2021] Network maintenance

Ett systemunderhåll för nätverket är planerat 1 november 2021.

Följande system påverkas:

  • Delade system
  • Webbhotell
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (Gör det själv)

Vi kommer att genomföra underhållsarbete på nätverket. Vi förväntar oss minimal påverkan på tjänster under perioden.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2021-11-01 04:00
Avslut (senast): 2021-11-01 06:30


We will be performing a system maintenance on 2021-11-01 03:00:00 UTC.

The following services may be affected:

  • Shared systems
  • Webhosting
  • Managed Wordpress
  • Managed Server
  • VPS (DIY)

We will perform network maintainance. We expect minimal disruption to our services.

Maintenance details:
Earliest start: 2021-11-01 03:00:00 UTC
Latest finish: 2021-11-01 05:30:00 UTC

Past Incidents

2021-09-16

Underhåll / Maintenance server7.serverdrift.com, itoku.oderland.com, dosojin.oderland.com, shine.oderland.com och premium2.oderland.com, scheduled 1 month ago

På natten 2021-09-16 mellan 01:30 - 03:00 så kommer vi utföra underhåll på några servrar. Det medför en nedtid på ca 1-5 minuter på varje server.


We will perform maintenance on a couple of servers on 2021-09-16 between 01:30 - 03:00 UTC+2. This will cause a short outage of 1-5 minutes on each server.

2021-09-15

No incidents reported

2021-09-14

No incidents reported

2021-09-13

No incidents reported

2021-09-12

No incidents reported

2021-09-11

No incidents reported

2021-09-10

No incidents reported

2021-09-09

No incidents reported