2021-12-03

server11.serverdrift.com Problem med databas på server11.serverdrift.com

Vi hade problem med att databasen låste sig på server11.serverdrift.com.

Detta är nu åtgärdat och vi fortsätter att hålla ett öga på servern.