All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
Underhållsarbete Nätverk / Network maintenance

Vi kommer att göra förändringar på det centrala nätverket vilket kan medföra kortare nedtider under natten till fredag.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2020-05-29 00:00
Avslut (senast): 2020-05-29 04:00
Beräknad nertid: upp till 15 minuter fördelat på 2-minuters avbrott


We will be performing network maintenance on 2020-05-28 22:00 UTC. During the maintenance period there may be short disruptions to network traffic.

Earliest start: 2020-05-28 22:00 UTC
Latest finish: 2020-05-29 02:00 UTC
Estimated downtime: up to 15 minutes spread over 2 minute periods

Past Incidents

2020-05-27

No incidents reported

2020-05-26

No incidents reported

2020-05-25

Underhåll backupsystem / Maintenance backup system, scheduled 2 days ago

Vi kommer genomföra ett kort underhåll som kräver omstart av nätverkstjänster i vårt backupsystem. Vi räknar därmed med ett något kortare avbrott i tjänsten på ca 15-30 minuter någon gång under underhållsfönstret. Under avbrottet går det inte att hantera (skapa ny backuppunkter eller återställa).
Tidigast starttid: 2020-05-25 15:30
Senast avslutat: 2020-05-25 17:00
Uppskattad nertid: upp till 30 minuter


A maintenance is planned which requires a reconfiguration of the network services for our backup system. We are excpecting a disruption of about 10-20 minutes during the maintenance window. During the disruption it will not be possible to create new backup points or restore backups.
Earliest start: 2020-05-25 15:30 (CEST)
Latest finish: 2020-05-25 17:00 (CEST)
Estimated downtime: up to 30 minutes

2020-05-24

No incidents reported

2020-05-23

No incidents reported

2020-05-22

No incidents reported

2020-05-21

Underhåll Mailcontrol / Maintenance Mailcontrol, scheduled 6 days ago

Vi håller för tillfället på med underhåll av Mailcontrol, systemet som används för att styra svart/vitlistningar för e-post samt se status för e-postmeddelanden. Systemet är för tillfället otillgängligt, befintliga inställningar fortsätter gälla tills vidare.

Förväntad sluttid: 22 maj 15:00


Our Mailcontrol system is currently unavailable due to maintenance. The system is used to modify your black/whitelist and check message status for e-mail messages. Current settings will continue to work as usual.
We except the system back to normal by 15:00 CET May 22nd.