All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
Planerat underhåll för .SE och .NU / Planned maintenance for .SE and .NU

Internetstiftelsen (registry för .SE- och .NU) har ett större planerat underhåll som påbörjas 2020-12-05 09:00. Internetstiftelsen beräknar att arbetet ska vara klart 2020-12-05 16:00 men reserverar sig för att problem kan uppstå och att arbetet därmed kan ta längre tid än beräknat och kan behöva fortsätta över hela helgen.

Under tiden som underhållet pågår så kommer stora delar av deras miljö vara otillgänglig. För dig som kund innebär det exempelvis följande:

 • Domänregistrering och domänflytt kommer inte gå att genomföra för .SE och .NU.
 • Eventuella domänförnyelser för .SE- och .NU-domäner som betalas under tiden underhållet pågår kommer inte kunna genomföras. Vi kommer hantera dessa efter underhållet är avslutat och allt fungerar normalt igen.
 • Kontaktuppgifter för .SE- och .NU-domäner kommer inte kunna ändras.
 • Namnservrar för .SE- och .NU domäner kommer inte kunna ändras.
 • Det kommer inte gå att söka efter lediga .SE- och .NU-domäner.
 • Whois för .SE- och .NU-domäner kommer inte fungera.

Rotnamnservrar för .SE och .NU är dock inte en del av underhållet, så domäner kommer gå att slå upp som vanligt. Det vill säga att underhållet inte påverkar din hemsida och mail.

I och med att detta är ett underhåll hos registryt som alla registrarer använder så påverkar detta även alla andra registrarer för .SE och .NU.


Internetstiftelsen (registry for .SE- and .NU) has a major planned maintenance that will begin on 2020-12-05 09:00 CET. Internetstiftelsen estimates that the work will be completed 2020-12-05 16:00 CET but reserves the right that problems may arise and the work may take longer than expected and may need to continue throughout the weekend.

During the maintenance, large parts of their environment will be inaccessible. For you as a customer, this means, for example, the following:

 • Domain registration and domain transfers will not be possible for .SE and .NU.
 • Any domain renewals for .SE and .NU domains that are paid for during the maintenance will not be possible to go through with. We will handle these renewals after the maintenance is completed and everything works normally again.
 • Contact information for .SE and .NU domains will not be able to be changed.
 • Nameservers for .SE and .NU domains will not be able to be changed.
 • It will not be possible to search for free .SE and .NU domains.
 • Whois for .SE and .NU domains will not work.

However, root name servers for .SE and .NU are not part of the maintenance, so DNS lookups will work normally. This means that the maintenance does not affect your website and email.

As this is a maintenance of the registry that all registrars use, this also affects all other registrars for .SE and .NU.

Past Incidents

2020-12-03

No incidents reported

2020-12-02

naga.oderland.com Check av filsystem på Naga

Vi behövde boota om naga.oderland.com inatt för att utföra en check av filsystem på /home arean. Nertid ca 10 minuter.

2020-12-01

server11.serverdrift.com Oplanerad omstart server11.serverdrift.com

Vid tillägg av extra virtuell disk på server11 uppstod ett problem med diskaccess som krävde en oplanerad omstart på servern.

Vi skall försöka återskapa problemet på en testserver för att se vad som orsakade det.

2020-11-30

No incidents reported

2020-11-29

server10.serverdrift.com MySQL-problem på server10

MySQL hängde sig och gjorde själv en omstart. Vi jobbar på att få upp allt igen så snart som möjligt. 18:20 - MySQL verkar ha kommit igång som det skall. Vi går igenom databaserna med ett testprogram för säkerhets skull. 19:44 - Resource usage-funktionen ligger nere för tillfället medan dess tabeller repareras. 20:05 - De sista tabellerna har reparerats och Resource usage är omstartad.

2020-11-28

No incidents reported

2020-11-27

jizo.oderland.com Problem på jizo

En låsning inträffade på servern vilket medförde att vi behövde starta om den. Servern är uppe igen och svarar på anrop.