All systems are operational

Past Incidents

2019-10-28

No incidents reported

2019-10-27

Omstart av servrar för säkerhet och funktionalitet, scheduled 1 month ago

Servrarna: premium19, premium20, premium21, akilles och bandol startas om för säkerhetsuppgradering och nya funktioner i vår virtualiseringslösning.

2019-10-26

No incidents reported

2019-10-25

No incidents reported

2019-10-24

No incidents reported

2019-10-23

premium15.oderland.com Omstart av servrar för säkerhet och funktionalitet

Servrarna: premium15, premium17, premium18 startas om för säkerhetsuppgradering och nya funktioner i vår virtualiseringslösning.

2019-10-22

Omstart av servrar för säkerhet och funktionalitet, scheduled 1 month ago

Servrarna: premium7, premium8, premium10 startas om för säkerhetsuppgradering och nya funktioner i vår virtualiseringslösning.

23:38: premium8 tar lite längre tid pga en filsystemscheck.