All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
Underhållsarbete Nätverk / Network maintenance

Vi kommer att göra förändringar på det centrala nätverket vilket kan medföra kortare nedtider under natten till fredag.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2020-05-29 00:00
Avslut (senast): 2020-05-29 04:00
Beräknad nertid: upp till 15 minuter fördelat på 2-minuters avbrott


We will be performing network maintenance on 2020-05-28 22:00 UTC. During the maintenance period there may be short disruptions to network traffic.

Earliest start: 2020-05-28 22:00 UTC
Latest finish: 2020-05-29 02:00 UTC
Estimated downtime: up to 15 minutes spread over 2 minute periods

Past Incidents

2020-05-17

No incidents reported

2020-05-16

No incidents reported

2020-05-15

No incidents reported

2020-05-14

No incidents reported

2020-05-13

No incidents reported

2020-05-12

No incidents reported

2020-05-11

No incidents reported