All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
Planerat underhåll för .SE och .NU / Planned maintenance for .SE and .NU

Internetstiftelsen (registry för .SE- och .NU) har ett större planerat underhåll som påbörjas 2020-12-05 09:00. Internetstiftelsen beräknar att arbetet ska vara klart 2020-12-05 16:00 men reserverar sig för att problem kan uppstå och att arbetet därmed kan ta längre tid än beräknat och kan behöva fortsätta över hela helgen.

Under tiden som underhållet pågår så kommer stora delar av deras miljö vara otillgänglig. För dig som kund innebär det exempelvis följande:

 • Domänregistrering och domänflytt kommer inte gå att genomföra för .SE och .NU.
 • Eventuella domänförnyelser för .SE- och .NU-domäner som betalas under tiden underhållet pågår kommer inte kunna genomföras. Vi kommer hantera dessa efter underhållet är avslutat och allt fungerar normalt igen.
 • Kontaktuppgifter för .SE- och .NU-domäner kommer inte kunna ändras.
 • Namnservrar för .SE- och .NU domäner kommer inte kunna ändras.
 • Det kommer inte gå att söka efter lediga .SE- och .NU-domäner.
 • Whois för .SE- och .NU-domäner kommer inte fungera.

Rotnamnservrar för .SE och .NU är dock inte en del av underhållet, så domäner kommer gå att slå upp som vanligt. Det vill säga att underhållet inte påverkar din hemsida och mail.

I och med att detta är ett underhåll hos registryt som alla registrarer använder så påverkar detta även alla andra registrarer för .SE och .NU.


Internetstiftelsen (registry for .SE- and .NU) has a major planned maintenance that will begin on 2020-12-05 09:00 CET. Internetstiftelsen estimates that the work will be completed 2020-12-05 16:00 CET but reserves the right that problems may arise and the work may take longer than expected and may need to continue throughout the weekend.

During the maintenance, large parts of their environment will be inaccessible. For you as a customer, this means, for example, the following:

 • Domain registration and domain transfers will not be possible for .SE and .NU.
 • Any domain renewals for .SE and .NU domains that are paid for during the maintenance will not be possible to go through with. We will handle these renewals after the maintenance is completed and everything works normally again.
 • Contact information for .SE and .NU domains will not be able to be changed.
 • Nameservers for .SE and .NU domains will not be able to be changed.
 • It will not be possible to search for free .SE and .NU domains.
 • Whois for .SE and .NU domains will not work.

However, root name servers for .SE and .NU are not part of the maintenance, so DNS lookups will work normally. This means that the maintenance does not affect your website and email.

As this is a maintenance of the registry that all registrars use, this also affects all other registrars for .SE and .NU.

Past Incidents

2020-11-16

No incidents reported

2020-11-15

Driftstörning på flera webbhotellservrar

Vi har en driftstörning just nu som ser ut att påverka ett antal webbhotellservrar, vi undersöker.

2020-11-15 11:49: Alla servrar ska vara igång nu igen, vi fortsätter att undersöka orsaken.

2020-11-15 13:13: Vi har hittat den underliggande orsaken och jobbar på en permanent lösning.

server10.serverdrift.com Problem mem MySQL på server10.serverdrift.com

Når inte MySQL på servern då frågor har låst databasen. Arbetar på att få igång tjänsten igen.

[08:15] Vi har löst ärendet och tjänsten går åter att nå.

Internetleverantör 1 Problem med ISP

Kontakten med en av våra ISP låg nere 30 sekunder vilket medförde att under tiden routes räknades om på nätet nådde inte vissa på internet oss.

Vi arbetar på att detta inte ska vara ett problem och beräknar att det ska vara löst innan måndag.

2020-11-14

server10.serverdrift.com Problem med MariaDB på server10.serverdrift.com

Databasservern har slutat svara på server10.serverdrift.com, vi undersöker.

2020-11-14 01:39: Vi kommer starta om servern.

2020-11-14 02:04: MariaDB ser ut att vara igång men nu är det istället problem med andra tjänster, vi fortsätter att felsöka.

2020-11-14 02:28: Alla tjänster på servern ska nu fungera som vanligt.

2020-11-14 12:39: Databasservern har slutat att svara igen, vi undersöker.

2020-11-14 12:48: Vi kommer starta om servern.

2020-11-14 12:56: MariaDB svarar igen nu, fortsätter att undersöka för att hitta den underliggande orsaken.

2020-11-14 13:13: Problemet verkar vara tillbaka igen, vi jobbar på det.

2020-11-14 13:42: Felsökning pågår fortfarande.

2020-11-14 14:07: Vi gör framsteg men felsökning pågår fortfarande.

2020-11-14: 14:55: Allting ska fungera som vanligt igen nu, vi fortsätter att övervaka.

2020-11-14: 15:16: Problemet återkom temporärt igen, vi har en temporär lösning på plats men det kan orsaka problem för vissa användare. Om du har problem med att koppla upp till din databas skicka in ett mail till support@oderland.se så kollar vi på det. Vi fortsätter att jobba på en permanent lösning.

2020-11-14: 16:10 Det underliggande problemet är identifierat nu, databasservern ska fungera som vanligt igen.

2020-11-14: 20:07: Problemet verkar vara tillbaka igen, undersöker.

2020-11-14: 20:09: Nu fungerar databasservern igen, en mer robust lösning har lagts in för att förhindra att det uppstår igen. Vi fortsätter att hålla ett extra öga på servern.

2020-11-13

No incidents reported

2020-11-12

No incidents reported

2020-11-11

No incidents reported

2020-11-10

No incidents reported