All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
Planerat underhåll för .SE och .NU / Planned maintenance for .SE and .NU

Internetstiftelsen (registry för .SE- och .NU) har ett större planerat underhåll som påbörjas 2020-12-05 09:00. Internetstiftelsen beräknar att arbetet ska vara klart 2020-12-05 16:00 men reserverar sig för att problem kan uppstå och att arbetet därmed kan ta längre tid än beräknat och kan behöva fortsätta över hela helgen.

Under tiden som underhållet pågår så kommer stora delar av deras miljö vara otillgänglig. För dig som kund innebär det exempelvis följande:

 • Domänregistrering och domänflytt kommer inte gå att genomföra för .SE och .NU.
 • Eventuella domänförnyelser för .SE- och .NU-domäner som betalas under tiden underhållet pågår kommer inte kunna genomföras. Vi kommer hantera dessa efter underhållet är avslutat och allt fungerar normalt igen.
 • Kontaktuppgifter för .SE- och .NU-domäner kommer inte kunna ändras.
 • Namnservrar för .SE- och .NU domäner kommer inte kunna ändras.
 • Det kommer inte gå att söka efter lediga .SE- och .NU-domäner.
 • Whois för .SE- och .NU-domäner kommer inte fungera.

Rotnamnservrar för .SE och .NU är dock inte en del av underhållet, så domäner kommer gå att slå upp som vanligt. Det vill säga att underhållet inte påverkar din hemsida och mail.

I och med att detta är ett underhåll hos registryt som alla registrarer använder så påverkar detta även alla andra registrarer för .SE och .NU.


Internetstiftelsen (registry for .SE- and .NU) has a major planned maintenance that will begin on 2020-12-05 09:00 CET. Internetstiftelsen estimates that the work will be completed 2020-12-05 16:00 CET but reserves the right that problems may arise and the work may take longer than expected and may need to continue throughout the weekend.

During the maintenance, large parts of their environment will be inaccessible. For you as a customer, this means, for example, the following:

 • Domain registration and domain transfers will not be possible for .SE and .NU.
 • Any domain renewals for .SE and .NU domains that are paid for during the maintenance will not be possible to go through with. We will handle these renewals after the maintenance is completed and everything works normally again.
 • Contact information for .SE and .NU domains will not be able to be changed.
 • Nameservers for .SE and .NU domains will not be able to be changed.
 • It will not be possible to search for free .SE and .NU domains.
 • Whois for .SE and .NU domains will not work.

However, root name servers for .SE and .NU are not part of the maintenance, so DNS lookups will work normally. This means that the maintenance does not affect your website and email.

As this is a maintenance of the registry that all registrars use, this also affects all other registrars for .SE and .NU.

Past Incidents

2020-11-21

premium14.oderland.com Problem att nå sidor på premium14

Lasten började öka på servern och vi fick tillslut starta om den då servern låste sig.

Efter omstart kom allting upp igen. Vi har data från det inträffade problemet och felsöker med leverantör.

2020-11-20

No incidents reported

2020-11-19

Utökning av redundans/BGP, scheduled 2 weeks ago

Under natten kommer vi utöka med extra noder/länkar för att stärka redundansen i det interna nätverket. Detta skall inte ge någon nedtid när det utförs.

2020-11-18

Problem med MySQL på server10.serverdrift.com

Vi felsöker i nuläget ett problem med MySQL på server10.serverdrift.com och arbetar på att ha det löst så snart som möjligt.

Uppdatering 09:15: Efter en omstart av MySQL så ser allting normalt ut igen.

Uppdatering 09:55: Vi misstänker ett minnesfel på hårdvarunoden så maskiner flyttades 09:30 till en annan nod utan nertid.

2020-11-17

Omstart av BGP-session mot ISP1, scheduled 2 weeks ago

Vi har identifierat orsaken till de tidigare problemen och för att åtgärda det helt och hållet behöver vi starta om BGP-sessionen mot ISP1.

Detta kommer att medföra en störning hos vissa anslutningar på någon minuter. Av denna orsak planerar vi jobbet mitt under natten.

2020-11-16

No incidents reported

2020-11-15

Driftstörning på flera webbhotellservrar

Vi har en driftstörning just nu som ser ut att påverka ett antal webbhotellservrar, vi undersöker.

2020-11-15 11:49: Alla servrar ska vara igång nu igen, vi fortsätter att undersöka orsaken.

2020-11-15 13:13: Vi har hittat den underliggande orsaken och jobbar på en permanent lösning.

server10.serverdrift.com Problem mem MySQL på server10.serverdrift.com

Når inte MySQL på servern då frågor har låst databasen. Arbetar på att få igång tjänsten igen.

[08:15] Vi har löst ärendet och tjänsten går åter att nå.

Internetleverantör 1 Problem med ISP

Kontakten med en av våra ISP låg nere 30 sekunder vilket medförde att under tiden routes räknades om på nätet nådde inte vissa på internet oss.

Vi arbetar på att detta inte ska vara ett problem och beräknar att det ska vara löst innan måndag.