All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Past Incidents

2021-01-07

Nätverk Central switch stoppar trafik

UPDATE

Vi kommer under dagen att förbereda för att byta ut redundensen i våra centrala switchar. Detta för att åtgärda buggar som lett till mindre nedtider i nätverket vid några tillfällen den senaste månaden. Vi uppdaterar med ytterligare status för att informera om vi behöver exempelvis starta om servrar.

Vi återkommer också med ytterligare status när bytet kommer ske.Vi har en switch som stoppar trafik i nätverket.

LOG

Vi är på väg ut för att åtgärda den. Förväntas åtgärdas om 10 minuter. Det är stor påverkan på access till sidor.

[05:57] Tekniker närmar sig site

[05:59] Tekniker har anlänt till site

[06:06] Switch omstartad

[06:07] Nätet kommer upp

[06:09] Kontrollerar status

[06:22] Interna system är uppe, problem på en del servrar, går igenom.

[06:42] Antal servrar med problem har minskat rejält, vi går igenom mer noggrant nu

[07:04] Vi går fortfarande igenom tjänster och kollar så att allting funkar

[07:17] Samtliga tjänster skall vara igång

Vi har ett fall med vår leverantör för switcharna sen tidigare och väntar på en uppdaterad mjukvara. Mer om dessa uppdateringar kommer.

2021-01-06

oda.oderland.com Låsta processer på oda

Webbservern slutade svara på grund utav en process som blev låst på servernivå. Vi felanmäler till leverantör och fortsätter ha förhöjd koll på det.

premium1.oderland.com Låsta processer på premium1

Server omstartad då processer blev låsta på servernivå och påverkade MySQL.

2021-01-05

premium5.oderland.com Låsta processer på premium5

Processer låste sig på premium5, efter omstart kom servern upp korrekt. Vi håller servern under bevakning.

2021-01-04

Nätverk Nätverksproblem.

Update

En av våra viktigare switchar dog delvis, vilket gjorde att en loop i nätverket uppstod där trafiken fastnade istället för att gå alternativa vägar. Efter att switchen startats om kunde loopen lösas, och efter en omstart av ett antal servrar var alla tjänster tillbaka online igen. Under senaste året har vi jobbat på att successivt uppgradera och byta ut vår nätverksutrustning. På grund av Corona med sena leveranser till följd har vårt uppgraderingsarbete i nätverket tagit något längre tid än vi velat. Den switch som felade idag är redan schemalagd för uppgradering till efter helgerna.


Log

Vi undersöker problem att nå nätverket just nu. En tekniker är på väg in till serverhallen.

04:35 Tekniker anländer till hallen

05:00 Grundorsak till problemet hittad i nätverket

05:05 Följdproblem på visa hårdvarunoder undersöks

05:40 Visa servrar kommer behöva startas om

06:00 Fåtal managed servrar som återstår för omstart.

07:30 Sista problem lösta. Mer utförlig info kommer under dagen.

2021-01-03

No incidents reported

2021-01-02

No incidents reported

2021-01-01

No incidents reported