All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Past Incidents

2021-06-18

No incidents reported

2021-06-17

Managed Servers Problem med hårdvarunod - Managed Servrar / Issue on hardware node - Managed Server

Ett dussin managed servrar låg nere mellan 06:30 - 07:05 på grund av ett problem med en hårdvarunod. Vi bevakar för eventuella följdproblem.


A dozen managed servers went down between 06:30 - 07:05 (UTC+2) following an issue with a hardware node. We are monitoring for any issues that might occur after boot.

2021-06-16

No incidents reported

2021-06-15

No incidents reported

2021-06-14

Problem med lagring på shared-klustret.

Det är problem med delade webbservrar, vi undersöker saken.

Ett problem på en nod i lagringsklustret orsakade att MySQL på ett antal servrar slutade svara på anrop. Vi har åtgärdat det och fortsätter felsökning på noden.

2021-06-13

No incidents reported

2021-06-12

No incidents reported