All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
Uppgradering operativsystem / Operating system upgrade

[Swedish Version]

Uppgradering av operativsystem

  • Server: atlas.oderland.com, eirene.oderland.com
  • Planerad starttid: 2022-05-19 00:01 (CET)
  • Planerad sluttid: 2022-05-19 01:00 (CET)
  • Tjänster som påverkas: Samtliga på servern.

Vi kommer att utföra en uppgradering av operativsystem för servern listad ovan. Uppgraderingen kan ta mellan 30-60 min och under tiden kan samtliga tjänster på servern vara svåra att nå.


[English Version]

Operating system upgrade

  • Server: atlas.oderland.com, eirene.oderland.com
  • Planned starting time: 2022-05-19 00:01 (CET)
  • Planned end time: 2022-05-19 01:01 (CET)
  • Services involved: All services on the server.

We will perform a operating system upgrade on the server noted above. The upgrade will take between 30-60 min and during that time the services will be affected.

Past Incidents

2022-01-15

No incidents reported

2022-01-14

No incidents reported

2022-01-13

No incidents reported

2022-01-12

No incidents reported

2022-01-11

No incidents reported

2022-01-10

No incidents reported

2022-01-09

No incidents reported