All systems are operational

About This Site

På denna sida rapporterar vi planerade samt akuta driftstörningar gällande våra tjänster, servrar och system.

Det kan hända att tjänster på servrarna startas om nattetid för exempelvis att få in senaste säkerhetspatchar. Detta tar normalt några få minuter och kommer inte rapporteras som driftstörningshändelser. Det tillhör normal serverdrift och vi vill alltid att våra kunder ska känna sig säkra över att vi kör senaste säkerhetsfixarna.

Scheduled Maintenance
Uppgradering operativsystem / Operating system upgrade

[Swedish Version]

Uppgradering av operativsystem

  • Server: atlas.oderland.com, eirene.oderland.com
  • Planerad starttid: 2022-05-19 00:01 (CET)
  • Planerad sluttid: 2022-05-19 01:00 (CET)
  • Tjänster som påverkas: Samtliga på servern.

Vi kommer att utföra en uppgradering av operativsystem för servern listad ovan. Uppgraderingen kan ta mellan 30-60 min och under tiden kan samtliga tjänster på servern vara svåra att nå.


[English Version]

Operating system upgrade

  • Server: atlas.oderland.com, eirene.oderland.com
  • Planned starting time: 2022-05-19 00:01 (CET)
  • Planned end time: 2022-05-19 01:01 (CET)
  • Services involved: All services on the server.

We will perform a operating system upgrade on the server noted above. The upgrade will take between 30-60 min and during that time the services will be affected.

Past Incidents

2022-05-09

uzume.oderland.com Omstart uzume

Vid ett rutinunderhåll av servern stötte vi på ett problem som gjorde att vi blev tvungna att starta om servern. Vi övervakar omstarten och driften därefter för att se så inget oväntat inträffar.

Uppdatering 12:32: Servern fungerar normalt igen efter omstarten. Vi har även kontrollerat databaserna på servern och även dessa ska fungera normalt.

2022-05-08

No incidents reported

2022-05-07

No incidents reported

2022-05-06

zeus.oderland.com Omstart zeus.oderland.com

Servern överbelastades tillfälligt men fungerar igen efter omstart.

2022-05-05

No incidents reported

2022-05-04

Maintenance - premium16.oderland.com, scheduled 1 week ago

We will perform maintenance on 2022-05-04 01:00 UTC+2 for premium16.oderland.com which will cause a short outage of 1-3 minutes.

[01:01] Maintenance is complete.

2022-05-03

No incidents reported