2019-09-25

Underhåll nätverk CloudVPS & Gör-det-själv / Network maintenance CloudVPS & DIY, scheduled 2 years ago

Ett nätverksunderhåll som påverkar tjänsterna CloudVPS samt Gör-det-själv är planerat natten 26 september 2019. Under kortare delar av underhållet kan nätverksanslutningen till servrarna komma att vara otillgänglig.


A network maintenance is planned for the night to Thursday that will affect the services CloudVPS and Do-It-Yourself. During parts of the maintenance period the network connection for the servers may be temporarily unavailable.


Earliest start: 2019-09-26 00:30 (CET)
Latest finish: 2019-09-26 05:00 (CET)
Estimated downtime: up to 20 minutes