2019-09-28

server10.serverdrift.com Hemsidor nere på server10.oderland.com

Större delen av alla hemsidor på server10.oderland.com gav felmeddelandet 503 Resource Limit Reached. Detta är inkorrekt. En fix har applicerats men vi undersöker orsaken för att hitta en permanent lösning.