2019-10-10

hachiman.oderland.com Störning på hachiman

Vi har just nu en störning på servern hachiman.oderland.com som gör att den inte är nåbar just nu, vi jobbar på att lösa problemet.

22:20: Problemet är nu löst och servern går att nå igen.