2019-10-19

server9.serverdrift.com Omstart efter underhåll / Reboot after maintenance

Efter ett utfört underhåll tidigare under kvällen kommer nu en oplanerad omstart att genomföras för att slutföra underhållet. Tjänster på servern beräknas vara otillgänliga i ca 20 minuter.

00:25: Servern startas om
00:30: Alla tjänster ska vara tillgänliga igen.


After a maintenance earlier tonight an unplanned reboot will now be completed to complete the process. Servies on the server are expected to be unavailable for about 20 minutes.

00:25 (CET): The server is being rebooted
00:30 (CET): All services are back online