2019-10-21

premium1.oderland.com Problem att nå premium1.oderland.com

Vid uppgradering av premium1.oderland.com fick den problem och behövde startas om. Uppstarten tar längre tid än vanligt och det orsakar att hemsidor inte går att nå på den just nu.

[10:49] Den delen av uppstarten som tog tid har åtgårdats nu och den kommer snart vara uppe igen.

[10:54] Alla tjänster har startats och servern är uppe och snurrar igen.