2019-10-22

Omstart av servrar för säkerhet och funktionalitet, scheduled 2 years ago

Servrarna: premium7, premium8, premium10 startas om för säkerhetsuppgradering och nya funktioner i vår virtualiseringslösning.

23:38: premium8 tar lite längre tid pga en filsystemscheck.