2019-10-27

Omstart av servrar för säkerhet och funktionalitet, scheduled 11 months ago

Servrarna: premium19, premium20, premium21, akilles och bandol startas om för säkerhetsuppgradering och nya funktioner i vår virtualiseringslösning.