2019-10-31

Maintenance on platforms 'Gör det själv' and CloudVPS, scheduled 2 years ago

Hej!

Natten till nästa torsdag kommer vi att genomföra underhåll på vår 'Gör det själv'- och CloudVPS-plattform.

Underhållet kommer att ske genom att stänga VPSer när plattformen uppdateras och sedan starta upp alla.

Vi uppskattar att tiden för underhållet kommer ta mindre än 4h som är utsatt.

Påverkade plattformar: 'Gör det själv' och CloudVPS Start: 2019-11-06 23:59 Slut: 2019-11-07 04:00

Hi!

During the night to the next Thursday we will do a maintenance of our plattforms 'Gör det själv' and CloudVPS.

When doing the maintenance we will stop the VPSes and when it's complete we start them again.

We assess that the duration for the maintenance will be shorter than 4h.

Affected plattforms: 'Gör det själv' and CloudVPS Start: 2019-11-06 23:59 Stop: 2019-11-07 04:00