2019-10-31

Omstart av servrar för säkerhet och funktionalitet

Servrarna: inari, isora, itoku, iwarebiko, jizo, kami startas om för säkerhetsuppgradering och nya funktioner i vår virtualiseringslösning.

00:15: Servern itoku tar lite längre tid då den behöver kontrollera filsytemet på en disk. De andra servrarna är igång.