2019-11-10

Oderland Backup Driftstörning cloudbackup2.oderland.com

Vi har just nu en driftstörning på cloudbackup2.oderland.com. Detta påverkar främst vår Cloudbackup-tjänst. Vi undersöker och arbetar på att lösa det.

2019-11-19: Alla Cloudbackup-kunder har fått ett mail hur dom ska få igång backuper igen. Äldre backuper är inte lätt tillgängliga i dagsläget, kontakta vår support om du behöver komma åt dem.