2019-12-21

server10.serverdrift.com server10.serverdrift.com

Kollar på databasen, det är problem att nå den just nu.

Det är löst sedan ca 18:32.

En låsning skedde i MySQL och vi startade om servern för att åtgärda problemet.