2020-01-09

Telefoni Kontorsnätverket nere för supporten

Det interna kontorsnätet ligger nere för supporten, vilket innebär att supporten är otillgänglig eller har begränsad förmåga att hjälpa.

Uppdatering 11:12: Problemet är nu löst och supporten är tillbaks till vanligt.