2020-02-02

premium4.oderland.com Databaser nere på Premium4

Som en del av en felsökning kring ett databasproblem på Premium4 så behövde vi starta om servern, detta medförde en mindre nertid.