2020-02-12

Nätverksstörning

Vi felsöker just nu ett nätverksproblem som drabbar samtliga tjänster och servrar hos oss. Vi uppdaterar här så snart vi har mer information. Störningen gör så att vår telefonväxel också ligger nere, samt vår hemsida.

Uppdatering 11:00 - Felsökning av nätverksproblemet pågår fortfarande för fullt. Vi har dels tekniker på väg ut till serverhall för att lösa problemet på plats samtidigt som andra tekniker sitter och försöker avhjälpa problemet. Vi uppdaterar här så snart vi har någon mer information tillgänglig.

Uppdatering 11:40 - Felsökning av nätverksproblemet är pågående fortfarande. Tekniker har ringat in problemet och arbetar på olika spår för att lösa det.

Uppdatering 11:49 - Problemet är på väg att lösas.

Uppdatering 12:18 - Tyvärr ingen framgång med den tänkta lösningen - felsökningen går vidare.

Uppdatering 12:35 - Vi håller på att koppla förbi den nätverksutrustning som krånglar mest just nu, och en del webbplatser och servrar är redan online. Det bör bli successivt bättre med fler servrar online löpande nu, även om vi fortfarande inte kan garantera att det är 100% löst ännu. Vi fortsätter att uppdatera er löpande.

Uppdatering 12:45 - Allt fler servrar går igång nu och vi ser försiktigt ljuset i tunneln. Vi fortsätter jobba hårt på problemet och återkommer så snart vi kan med mer information om exakt vad som gått fel.

Uppdatering 13:10 - Det mesta verkar vara uppe nu, frånsett vår egen hemsida och hemsidor på Managed WordPress. Vi kommer publicera ett blogginlägg om vad som hände längre fram.

Uppdatering 13:40 - Det är fortfarande problem att nå ett flertal servrar, vi fortsätter undersöka vidare.

Uppdatering 14:00 - Vår hemsida är nu igång.

Uppdatering 14:10 - De sista följdproblemen med några Managed Servers har identifierats och åtgärdats. Alla ska vara online igen, eller på väg online inom ett par minuter.

Uppdatering 15:30 - Verkar som att några Managed Servers fortfarande har en del databasproblem efter driftstörningen, vi arbetar med att lösa det så snabbt som möjligt.

Uppdatering 16:50 - Vi beklagar att vår uppdatering vid 14:30 om Managed Servers var optimistisk. Några Managed Servers (ca 10st) kom tillbaka med korrupta databaser till följd av nätverksproblemet. Våra tekniker jobbar på att återställa databaserna på dessa servrar, och det är ett arbete som sker med full styrka manuellt server för server. Dessa kommer gå online successivt under kvällen.

Uppdatering 17:10 - Vi vill klargöra en otydlighet från 16:50. Våra tekniker fixar alltså databaserna som har blivit korrupta så att ingen data tappas. Det är alltså inte tal om en återläsning av säkerhetskopia. Det är också därför det tar lite längre tid för varje server.

Uppdatering 17:30 - Just nu har vi 1st Managed Servrar med korrupta databaser kvar att åtgärda och börjar se ljuset i tunneln.

Uppdatering 17:45 - Alla Managed Servers med databasproblem har nu åtgärdats och är online. Det betyder att alla våra tjänster och servrar är fullt online och driftstörningen fullt över. Nätverket är stabilt och fungerar väl. Vi återkommer inom kort med med en incidentrapport med information både för dig som är tekniskt intresserad och för dig som inte är det.

Vi har publicerat en incidentrapport om det hela här.


We are currently expieriencing problems with our network. Due to this all our servers are currently down, including our own website and telephone switch board.

Update 11:00 AM - We are still troubleshooting the network issue. Technicians are on their way to our data center, and other technicians are working from our office trying to find a solution via remote. We will update as soon as we have more information.

Update 11:40 AM - There is still ongoing troubleshooting of the network problem. Technicians have identified the problem and are working on different ways to solve it.

Update 11:49 AM - A solution is near.

Update 12:18 PM - Unfortunatelly, the thought solution didn't work - troubleshooting continues.

Update 12:35 PM - We are currently bypassing the faulty network equipment causing us the most trouble right now. Some websites and servers are already online again, and it's getting better and better. However, we cannot say that the issue is 100% solved yet, but we'll continue to keep you updated.

Update 12:45 PM - Even more servers are coming up and we are carefully optimistic. We keep working on the solution and continue to update here with more information as soon as it's available.

Update 1:10 PM - Almost everything is now up and running as normal, except for our own website and Managed WordPress. We will publish a blog post about what happened.

Update 1:40 PM - There are still issues conneting to some servers, we continue to investigate this.

Update 2:00 PM - Our website is online again.

Update 2:10 PM - The last trailing problems with some of our Managed Servers has been identified and resolved. All of them should now be online or on their way up within a few minutes.

Update 3:30 PM - A few Managed Servers still experience database problems after the service interruption. We work as hard as possible to solve these issues rapidly.