2020-02-23

server10.serverdrift.com Processproblem på server10

Processer köar utan att kunna köra. Servern startas om.

01:14 Omstarten verkar ha gått bra och tjänsterna börjar komma upp igen.

01:24 MySQL tog ett par minuter att starta men nu går det att komma åt hemsidor igen.