2020-02-23

server10.serverdrift.com Felsökning server10

Vi felsöker för närvarande server10 som behövts startas om de senaste nätterna. Det kan hända att detta leder till att servern behöver startas om på samma sätt. Vi uppdaterar ärendet allt eftersom.

00:27 Så här långt har det gått bra att köra igenom den process vi tror orsakat problemen.

01:14 Allt verkar vara lugnt.