2020-02-24

Långsam exekvering på server10

Vi ser många processer köas på server10 och felsöker för närvarande.

  • 15:11: Vi tror att vi identifierat problemet och saker ser lugnare ut nu. Vi undersöker vidare.
  • 15:18: Problemet ser ut att vara löst men vi fortsätter att övervaka ifall det kommer tillbaka.
  • 16:11: Symptomen är tillbaka igen, verkar dock vara olika problem som alla bidrar till samma symptom. Vi har identifierat vad det senaste problemet är och jobbar på att lösa det.
  • 16:26: Problem löst, vi fortsätter att övervaka.