2020-03-06

premium8.oderland.com Attack mot Premium8

Vi får idag fortsatta attacker mot servern premium8 vilket orsakar vissa problem att komma åt tjänster på den servern. Vi håller på att skruva på DDoS-skyddet så att mer av attacken ska plockas upp så tidigt som möjligt i vår infrastruktur.

10:15: Vi ser inga problem för tillfället med åtkomst till tjänster, vi fortsätter övervaka servern och attacken.