2018-10-30

Underhållsarbete Core-nätverk, scheduled 3 years ago

Vi kommer utföra ett kort underhållsarbete på vårt Core-nätverk natten till den onsdag den 31:a Oktober mellan kl. 01.00 - 06.00. Underhållsarbete bör inte medföra någon nedtid, men vi reserverar oss ändå för att eventuella oförutsedda problem kan uppstå.

Underhållsarbetet är ett av flera steg för att uppgradera vår interna nätverkskapacitet till 25-100Gbit med lägre latens på samtliga nätverkskopplingar till våra servrar.

[05:30] Underhållet är i sin helhet genomfört. På grund utav att BGP startade om vid två tillfällen så kan man se två kortare avbrott i övervakningen vid följande klockslag

  • 03:41
  • 04:06

Vid följande tidpunkter kan man internt på servrar se att det skett kort paketförlust:

  • 03:41
  • 04:06
  • Mellan 04:13 - 04:31 (ca 10 paket förlorade som mest någon gång under tiden)