2020-03-07

Omstart av delade servrar, scheduled 1 year ago

Omstart av följande servrar sker under lördag kväll(tidigare planerat till fredag kväll):

  • itoku.oderland.com
  • nyx.oderland.com
  • raiko.oderland.com
  • shaka.oderland.com
  • susano.oderland.com
  • tengu.oderland.com
  • uba.oderland.com