2020-03-07

itoku.oderland.com Filssystemcheck itoku

Omstart av itoku.oderland.com kräver en filsystemcheck som gör att processen tar en stund.

23:23 Nu var genomsökningen klar och servern startar upp.