2020-03-11

Oderland Backup Problem med backuper

Vi har i nuläget problem med backuper vilket vi arbetar på att lösa så snart som möjligt.

Uppdatering 09:50 - Problemet med backuperna har avhjälpts. Vi håller på och startar igång en del backuper som inte kunnat startas på grund av problemet. I och med att det är en del backuper som körs i nuläget så kan det uppfattas som segare än normalt att gå in i backuperna.

Uppdatering 11:30 - Samtliga backuper som startats upp har nu hunnit gå färdigt. Resultat av detta problem är många servrar kommer sakna en backuppunkt 2020-03-10 på grund av att den planerade backupen inte har kunnat köras igenom.