2020-04-13

server10.serverdrift.com Problem att nå vissa sidor på server10.serverdrift.com

Extremt hög last gör att det är svårt att nå vissa sidor på servern.

[09:32] Lasten har avtagit och allt ser ut som vanligt.

Vi fortsätter att övervaka servern.