2020-04-16

Omstart av core-routrar, scheduled 1 year ago

Under natten mellan 02 - 04 kommer vi starta om våra primära routrar för att uppdatera dem. Detta kommer innebär kortare störning när BGP slås om och vi byter operatör.