2020-04-16

Omstart av webbhotellsservrar, scheduled 1 year ago

Vi kommer att utföra några omstarter av webbhotellsservrar för migrering till nyare generation av hårdvara.

Servrarna i fråga är:

  • premium19.oderland.com
  • premium20.oderland.com
  • premium21.oderland.com
  • premium22.oderland.com
  • premium23.oderland.com

Beräknad nertid per server är 3-5 minuter och utförs fredag 2020-04-17 mellan kl. 00:01 och 01:00.