2020-05-03

Webbhotell Nätverksproblem på webbhotell

Vi har ett problem med brandväggen som påverkar ett större antal server. Vi har identifierat problemet och jobbar på att lösa det.

2020-05-03 06:40: Många servrar är lösta men vi jobbar fortfarande på problemet.

2020-05-03 07:23: Alla servrar ska vara nåbara igen sedan en stund tillbaka. Vi fortsätter dock att övervaka och undersöka orsaken till problem.