2020-05-21

Underhåll Mailcontrol / Maintenance Mailcontrol, scheduled 1 year ago

Vi håller för tillfället på med underhåll av Mailcontrol, systemet som används för att styra svart/vitlistningar för e-post samt se status för e-postmeddelanden. Systemet är för tillfället otillgängligt, befintliga inställningar fortsätter gälla tills vidare.

Förväntad sluttid: 22 maj 15:00


Our Mailcontrol system is currently unavailable due to maintenance. The system is used to modify your black/whitelist and check message status for e-mail messages. Current settings will continue to work as usual.
We except the system back to normal by 15:00 CET May 22nd.