2020-05-25

Underhåll backupsystem / Maintenance backup system, scheduled 1 year ago

Vi kommer genomföra ett kort underhåll som kräver omstart av nätverkstjänster i vårt backupsystem. Vi räknar därmed med ett något kortare avbrott i tjänsten på ca 15-30 minuter någon gång under underhållsfönstret. Under avbrottet går det inte att hantera (skapa ny backuppunkter eller återställa).
Tidigast starttid: 2020-05-25 15:30
Senast avslutat: 2020-05-25 17:00
Uppskattad nertid: upp till 30 minuter


A maintenance is planned which requires a reconfiguration of the network services for our backup system. We are excpecting a disruption of about 10-20 minutes during the maintenance window. During the disruption it will not be possible to create new backup points or restore backups.
Earliest start: 2020-05-25 15:30 (CEST)
Latest finish: 2020-05-25 17:00 (CEST)
Estimated downtime: up to 30 minutes