2020-05-27

Underhållsarbete Nätverk / Network maintenance, scheduled 1 year ago

Vi kommer att göra förändringar på det centrala nätverket vilket kan medföra kortare nedtider under natten till fredag.

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2020-05-29 00:00
Avslut (senast): 2020-05-29 04:00
Beräknad nertid: upp till 15 minuter fördelat på 2-minuters avbrott


We will be performing network maintenance on 2020-05-28 22:00 UTC. During the maintenance period there may be short disruptions to network traffic.

Earliest start: 2020-05-28 22:00 UTC
Latest finish: 2020-05-29 02:00 UTC
Estimated downtime: up to 15 minutes spread over 2 minute periods