2020-06-08

Underhållsarbete ox.oderland.com (webbmail) / Maintenance ox.oderland.com (webmail), scheduled 1 year ago

Ett systemunderhåll för webbmailen (ox.oderland.com) är planerat 8 juni 2020 mellan 14:30 - 15:30.

Följande system påverkas:

 • Samtliga system på ox.oderland.com
  • Webbmail
  • Kalender
  • Kontakter
  • Exchange-synkronisering

Våra andra gränssnitt för webbmail kommer att fungera som vanligt, mer information finns på länken nedan.
https://www.oderland.se/support/artikel/hur-satter-jag-upp-mitt-e-postkonto/

Underhållsinformation:
Start (tidigast): 2020-06-08 14:30
Avslut (senast): 2020-06-08 15:30

15:05: Arbetet slutfört


We will be performing a system maintenance on 2020-06-08 12:30:00 UTC.

The following services may be affected:

 • All systems under ox.oderland.com
  • Webmail
  • Calendars
  • Contacts
  • Exchange synchronization

Our other webmail interfaces will be available, for more information use the link below.
https://www.oderland.se/support/en/artikel/how-do-i-log-in-to-my-web-mail/

Maintenance details:
Earliest start: 2020-06-08 12:30 UTC
Latest finish: 2020-06-08 13:30 UTC

13:05: maintenance completed