2020-07-27

premium21.oderland.com MySQL inte tillgänglig på premium21.oderland.com

MySQL går för närvarande inte att nå på premium21.oderland.com. Felsökning pågår.

13:53: MySQL hade låst sig och fick stängas av helt. Allting ser ut att fungera som normalt igen.