2020-07-28

Nätverksunderhåll, scheduled 1 year ago

Vi kommer att koppla på en ny hårdvara i nätverket. Detta är första steget med att driftsätta den, det kan innebära några sekunders störning för vissa kunder då den kopplas in.