2018-11-26

MySQL 5.7 uppgradering / upgrade, scheduled 3 years ago

Swedish

Uppgradering MySQL 5.6 till 5.7

ODERLAND påbörjar uppgradering av samtliga MySQL servrar från version 5.6 till version 5.7 för webbhotell samt managed server.

Tid

Uppgraderingarna kommer att utföras kvällstid efter klockan 23.00 CET. Vi kommer att uppgradera några servrar i taget för att snabbt kunna avhjälpa eventuella problem.

Påverkan

Databasen kommer under en kort stund att sluta svara på anrop. Tester visar på mellan 10s till 120s. I övrigt skall databasen fungera som vanligt efter uppgraderingen.

OBS Det kan vara så att webbservern får ett felmeddelande från MySQL - vi har sett att vissa applikationer som WordPress med någon typ av full page cache (wp-rocket t.ex.) kan cachea detta felmeddelande. Löses genom att tömma cachen i wp-admin

Inkompabilitet

I vanliga fall så sätts sql mode STRICT_TRANS_TABLES samt ONLY_FULL_GROUP_BY i MySQL 5.7, men eftersom detta är en uppgradering från tidigare version så kommer det att orsaka problem med webbapplikationer som inte följer den standarden. Vi har valt att deaktivera detta för att uppgraderingen skall vara så smidig som möjligt.

Förbättringar

De problem vi ofta stötte på med MySQL 5.6 var att index för utf8mb4 varchar inte klarade mer än 191 tecken på grund utav max key length 767 bytes. En 4 bytes char så som utf8mb4 får således ha max 767/4 = 191 tecken. Prestanda kan vara något bättre. MySQL.com själva säger att databasen i vissa fall är 3x snabbare.

Schema

Schemat kommer att uppdateras allt eftersom uppgraderingarna fortlöper.

27 Nov
  • suijin.oderland.com 23.00 - Klart.

English

Upgrade of MySQL 5.6 to 5.7

ODERLAND will start upgrading MySQL from 5.6 to 5.7 on all webhosting and managed server services.

Time

The upgrades will be done during evenings after 23.00 CET. We will do a few servers at a time to quickly fix any issues.

Possible downtime

The database will do a restart and might be down 10s - 120s. It should work as usual after the upgrade.

Incompatibility

By default MySQL 5.7 uses STRICT_TRANS_TABLES and ONLY_FULL_GROUP_BY however since this is an upgrade, we've decided to leave those modes OFF as some applications aren't following these strict sql modes.

Enhancements

utf8mb4 varchar indexes now support more than 191 characters. Performance may be better with 5.7, MySQL.com states it can be up to 3x faster.

Schedule

Schedule will be updated as we progress through the upgrades.

27 Nov
  • suijin.oderland.com start: 23.00 - Done