2020-08-26

Oplanerad omstart fujin.oderland.com

På grund av ett fel behövde servern startas om och den gick inte att nå under några minuter.