2020-08-27

Nedtid på premium27.oderland.com

Servern gick inte att nå från 00:15, detta är nu löst.

Uppdatering sker med mer information.