2020-09-16

box01.oderland.com Problem med box01.oderland.com

2020-09-16 08:50: Verifierat att tjänster på servern har kommit upp efter omstart. Vi fortsätter undersöka vad orsaken till att problemet uppkom var och ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra att det uppstår igen.

2020-09-16 08:45: Det har gjorts en omstart av servern för att avhjälpa problemet.

2020-09-16 08:30: Vi felsöker just nu ett problem med servern box01.oderland.com som innebär att tjänster på servern är svåra att nå. Vi uppdaterar här när vi har mer information