2020-09-22

premium19.oderland.com Driftstörning premium19.oderland.com / Disruption to premium19.oderland.com

Servern premium19.oderland.com har varit otillgänglig mellan 23:55 och 00:08, orsakat av en systemkrash. Vi bevakar servern och kollar på eventuella åtgärder.


The server premium19.oderland.com has been unavailable between 21:55 to 22:08 UTC due to a system crash. We are continuing to monitor the status of the server and looking at possible actions needed.